Моята страст към гримирането е свързана със
страстта ми към рисуването и с възможността да
помогна на човека, който сяда пред мен на стола, да се
почувства красив, щастлив, харесван. Около нас е пълно
с хора, чиито лица са уморени, замислени и напрегнати,
с погледи без блясък, без усмивки. Животът ни е на
бързи обороти, изпълнен със стрес и негативизъм.
Възможността да помогна на някого чрез моите
умения да влезе в един много по-весел свят – на цветове,
настроение и повдигнато самочувствие, е може би
най-голямото удовлетворение от свършената работа.
Успея ли да накарам някого да сияе, поглеждайки се в
огледалото, значи съм успяла да си свърша работата на
ниво.