“Уважаващият себе си професионален гримьор изпитва
необходимост да знае за новостите в сферата, да
набира текуща информация непрекъснато. Да ревизира
складираните знания, да ги актуализира. Смятам, че
трябва да бягаме от рутината, да експериментираме
със своя стил. Именно той създава художествения ефект
и е визитката на професионалиста. Всеки да търси и
следва своя стил, да не работи наизуст, автоматично,
защото уникалното се запомня. В наши дни за съжаление
опаковката се оказва по-важна от качеството. Нека има
нещо повече, с което да ни забележат! С какво друго, ако
не с индивидуален почерк и оригиналност!
Гримът е синтез от разнообразни елементи – познания
от различни житейски сфери, естетическа интуиция,
вътрешно желание за обновление, и като всяка друга
професия изисква много търпение, труд, практика. Ако
обичаш това, което правиш, непрекъснато ще търсиш,
ще влагаш творчество и това ще бъде твоето духовно и
физическо съществуване.

Професията трябва да развива човек, да го обогатява като личност.

С каквото и да се занимаваме, е важно да се концентрираме върху една
област и да се стремим към максималното в нея, а не да
разпиляваме силите си в различни дейности.
Всички ние се учим цял живот и ако някой каже, че вече
всичко знае, че няма какво още да научи, това би било
жалко.”

Мария Пенева